Activiteiten

Home » Yogalessen voor Iedereen » Informatie » Activiteiten

Yoga onderrichten is doorgeven wat van iedereen is en niemand in 't bijzonder toebehoort.

Yoga onderrichten is dienstbetoon, onbaatzuchtig dienstbetoon !

Yoga onderrichten is Dharma (wet, plicht, roeping, dat wat hoort te gebeuren).

In deze zin ontwikkelen de leraars reeds meer dan 54 jaar hun activiteiten.

Alle medewerkers werken in deze geest van onbaatzuchtigheid. Geen enkele leraar verdient geld met zijn (haar) onderricht. Hij (zij) doet zijn (haar) werk gratis, doordrongen van het weten dat geluk en gezondheid niet te koop zijn. Men kan ze kopen noch verkopen!

Dit is een waarheid als een koe. De meeste mensen kijken ernaast en lopen de markten van het leven af, op zoek naar beide, in de vorm van koopwaar...

De vereniging rekent aan de leerlingen een leerling-lidgeld dat integraal ten goede komt aan de v.z.w. en dus op één of andere manier terugkeert naar de leden.

Van deze inkomsten leeft de vereniging! Zij heeft geen andere bronnen van inkomsten! Zij organiseert niets om meer geld te bekomen!

De vereniging verzorgt volgende programma's:

  • Initiatiecursussen: Tweemaal per jaar start er een cursus voor beginners. In Yoga is men nooit een beginner en is men ook nooit beginner-af ! Iedereen, ook mensen die reeds vele jaren yoga beoefenen, is hier welkom en verplicht.
  • Vervolmakingscursussen: Tweemaal per jaar kan men een cursus volgen die voor gevorderden bestemd is. Eigenlijk is het voortgezette initiatie.
  • Satsanga- & Sadhana-avonden: Een gans jaar door een non-stop programma voor de beoefening en het onderricht van de integrale yoga. Dit is dus geen cursus in de zin van een afgelijnd geheel, maar een altijddurende vervolmaking en het samenkomen in waarheid.