Voel je thuis!

Home » Yogalessen voor Iedereen » Voel je thuis!

De naam van onze Vereniging

Atma wordt gebruikt in samenstellingen voor Atman. Dit betekent Zèlf of ziel. Het duidt het wezenlijke Zijn aan, het diepste wezen, datgene wat we zijn vooraleer we vorm aannemen, vooraleer we iemand zijn die we kunnen aanduiden met een eigennaam. In de Upanishads (zeer oude schriften van India) heet het: Atman is Brahman. Dat betekent: Het wezen van een mens (maar ook andere entiteiten) is hetzelfde als het wezen van de hele schepping. Of nog: het Zèlf en God zijn één. Vandaar dat men spreekt van Zelfrealisatie of Godsrealisatie.

Vidya betekent kennis, weten...

Atma Vidya is dus de Zelfkennis of Zelfrealisatie (ook Adhyatma Vidya genoemd).

Bhavana dan weer betekent zoveel als: onderricht, ontplooiing, bevorderen, openbaring.

Atma Vidya Bhavana wil zeggen: het onderricht, de ontplooiing van de Zelfkennis of Zelfrealisatie... Dit is tevens het doel van alle écht yoga-onderricht.

Yoga: eenmaken, verenigen

Niketan: verblijfplaats van, residentie

Yoga Niketan is de naam die Paramahamsa Swami Yogeshwarananda gaf aan zijn Indische school. Het 'Onderricht en de Ontplooiing van de Zélfkennis' is de afdeling van de 'Verblijfplaats van Yoga', en vertegenwoordigt deze in België.

Het embleem van onze Vereniging

Yoga Niketan Belgium vzw

bestaat uit een blauwe cirkel (kleur van kosmisch bewustzijn of ook nog Christusbewustzijn) met daarin de gestyleerde afbeelding van de fluitspelende Krishna in 't zwart (symbool van het ontstaan der schepping uit de oernacht der tijden). Krishna betekent 'zwart' of 'nachtblauw' en in die zin duidt het eveneens op het Kosmische Bewustzijn.

Het fluitspelen symboliseert de mystieke transmissie van de Waarheid, die slechts gehoord kan worden (= verstaan) door wie op de golflengte kan afstemmen (de toegewijden die een oor hebben waarmee 'ze kunnen horen') De gouden cirkel staat voor de kosmische (zuivere- of oer-) energie die de overwinning van de geest over de materie voorstelt).

Het geheel is ingebed in een dubbele twaalfbladige lotus: deze met witte blaadjes is Bindu-chakra, in het centrum van Sahasrara-cakra (de duizendbladige lotus) gelegen en de andere is Anahata-chakra of de Hartchakra, met rode bloemblaadjes. In de witte blaadjes staat het AUM'-symbool (\), de zaadmantra van Bindu-chakra en tevens het 'begin' of het 'Woord', de aanvangstrilling van de schepping.

De kenspreuk van onze Vereniging

Waarheid is liefde

Premaiva Satyam is Sanskriet en betekent letterlijk: Waarheid is Liefde. Iets om in 't oog te houden. Waarheid is God en niet iets wat men kan denken of zeggen! En God is Liefde...
Dus: Waarheid zonder Liefde is geen Waarheid en Liefde zonder Waarheid is geen Liefde..

Wat staat daar vooraan?

Paramahamsa Swami Yogeshwarananda Ji

De foto is het portret van Paramahamsa Swami Yogeshwarananda Ji. Hij was een groot Yogi die zijn ganse leven, vanaf zijn 14de jaar, wijdde aan Yoga. Dat is zelfs in India een uitzondering. Slechts op hoge ouderdom nam hij leerlingen aan. In 1971 kwam hij, 85 jaar oud, voor de eerste maal naar Europa en België. Wij, de gebroeders Mertens, werden toen zijn leerlingen. Hij was de langverwachte Guru (Gids) (ik pratikeerde toen reeds meer dan 16 jaar Yoga).

Ook nam hij onze yogaschool (toen nog Aum Yoga Anga, nu Atma Vidya Bhavana) aan als eerste buitenlandse afdeling van Yoga Niketan India. Nog later gaf hij ons zijn volledige erkenning (ook als Guru) en werd de 'Shri Yogeshwarananda Yoga-Mahavidyalaya', de Yoga-Academie, eveneens een volwaardige afdeling (onafhankelijk) van zijn opleidingsinstituut.

Hij was een zeer integer man, zacht en streng tegelijk. Iedereen voelde de uitstraling van zijn liefde. Hij overleed op 23 april 1985 en werd bijgezet in de Samadhi Mandir in zijn hoofdcentrum, Yoga Niketan, Rishikesh.

Hij had verder in India nog verschillende ashrams, o.a. in Uttarkashi, Gangotri, Delhi en in Pahalgam (Kashmir).

De ashram in Delhi opende hij speciaal als centrum voor de publicatie van zijn boeken.

De zomerashram in Pahalgam kreeg regelmatig het bezoek van zijn buitenlandse leerlingen, om in een prachtige omgeving (2300 m hoog in een magnifieke vallei van de Himalaya's) onder zijn leiding Yoga te beoefenen. Atma Muni organiseerde verschillende groepsreizen, en tientallen leden van onze vereniging hadden het geluk en de vreugde daar te verblijven. Atma Muni verbleef er alles samen meer dan een jaar.

De opvolgsters van Maharaj Ji, Atma Muni's rakhi-zusters, bouwden een nieuwe ashram in Manali, Himachal Pradesh, die de ashram van Pahalgam moet vervangen, en dit wegens de heersende onveiligheid in Kashmir, ten gevolge van de aanslagen en moorden door de plaatselijke moslim-fundamentalisten. Deze nieuwe ashram heeft dezelfde prachtige omgeving in een feeërieke vallei van de Himalaya's, op 2000 m hoogte.

De kaars verspreidt een licht dat tot inkeer stemt en de praktijk van Yoga bevordert. Kaarslicht is toch ook romantisch en intiem. Ze wordt ook praktisch gebruikt in de vervolmakingscursus voor de techniek van trataka.

De reukstokjes verspreiden een aangename geur die bevorderlijk is voor de concentratie op de ademhaling en voor de sfeer van verinnerlijking.