Onze motivering

Home » Yogalessen voor Iedereen » Onze motivering

Wat motiveert ons om Yoga te geven?

Wie thuis geraakt in Yoga en eigen ervaring heeft komt in aanraking met enkele vanzelfsprekende inzichten. Een van de belangrijkste daarvan is Dharma. Het betekent zoveel als plicht, wet, geroepenheid. Het is geen plicht die iemand je oplegt. Het is gewoon "zijn-wat-je-moet-zijn" en "doen-wat-je-moet-doen". Niemand hoeft je dit te vertellen en geen Yogi zou het doen omdat iemand het hem zou zeggen...

Het is een doordrongen zijn van de waarde en juistheid van de handeling en van het vanzelfsprekende ervan.

Dààrom onderrichten wij Yoga, in volledige vrijheid. Dit soort dharma houdt mij persoonlijk al meer dan zestig jaar in een strak keurslijf. Want als je "A" zegt, moet je ook "B" zeggen. Je kan verantwoordelijkheden die je op je neemt niet naast je leggen als je er eens geen zin in hebt.

Zo is het voor ons ook vanzelfsprekend dat wij met ons onderricht geen persoonlijk gewin (verdiensten) nastreven. Niemand van ons wordt betaald. Alle bijdragen komen integraal ten goede van de v.z.w. en dus van de leden. Wij zijn overtuigd dat je waarden als Yoga, vrede, geluk, vreugde, niet kunt kopen noch verkopen.

Wij kregen Yoga zelf van anderen en van onszelf en we willen het dan ook verder doorgeven.

Zo goed mogelijk. Zo volledig mogelijk.

Maar wij willen niets opdringen. Immers, een Indisch spreekwoord zegt:

"Wat baat het het paard naar de rivier te voeren als het geen dorst heeft?"

Yoga met al zijn aspecten is zoals een grote klasseerkast met honderden of duizenden laden. Op iedere lade kleeft een etiket dat de inhoud vermeldt.

Wij bieden de hele kast aan met alle laden en geven je de vrijheid die laden te openen die je interesseren en niet meer dan dat...

Wij zouden het wel spijtig vinden als we zouden vaststellen dat je juist de meer waardevolle laden niet opendoet. Maar uiteindelijk dat is je eigen zaak. Vraag en je zal krijgen. En anders hebben wij een eindeloos geduld. Niet alles is aan iedereen gegeven op één en hetzelfde ogenblik. Maar je begrijpt wel dat wij, als je houdt van snelheid en comfort, en je vraagt naar een fiets, terwijl je met dezelfde inspanning een auto zou kunnen krijgen, dan zeggen: "Spijtig dat hij (zij) niet verder kijkt."
Toch, zoals gezegd, het ligt niet in ons dharma aan te dringen.

Tja, wij zijn op sommige punten voor de gangbare opinie misschien wel een beetje eigenaardig. Sommige vrienden noemen ons sociale gekken. Maar laat er je slaap niet voor, wij doen dat ook niet. Als we maar gelukkig zijn. Wij voelen er ons goed bij...

Als er in dit onderricht voor ons al een beloning in zit, dan is dat ongetwijfeld de grote voldoening die het ons geeft te zien wat Yoga doet voor onze leerlingen. Daarover zouden wij zonder problemen een "witboek" kunnen samenstellen. En soms zou het overdreven of ongeloofwaardig lijken wat daar zou in staan.

Doch, zelfs indien wij deze voldoening niet hadden, zelfs dàn, zouden wij nog voortdoen!

Onze didactiek