Resultaten?

Home » Yogalessen voor Iedereen » Resultaten?

Wat kan je van Yoga verwachten?

De praktijk van de asana's heeft een ontspannende uitwerking op de spieren, rekt ze en versoepelt ze. Eveneens de gewrichten worden soepel en elastisch gemaakt.

Dit heeft vanzelfsprekend een verjongende werking op lichaam en geest. Welk verschil tussen een oude man die zich moeizaam voortbeweegt met behulp van een stok, stokstijf en stram, en diezelfde man met losse, ontspannen en soepele bewegingen...

De asana's hebben echter vooral een diepere uitwerking op het zenuwstelsel, de verschillende zenuwknooppunten of plexussen en op de endocrine klieren. Deze laatste zijn de klieren met inwendige secretie die onze hormonale functies besturen. De regelende en herstellende uitwerking heeft dus een zeer grote invloed op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De verdieping en verbetering van de ademhaling heeft een betere ontgifting van het lichaam tot gevolg en een vertraging van het metabolisme. Op geestelijk vlak brengt ze rust, diepgang, regelmaat en orde in de gedachten en gevoelens en ruimt ze onrust, stress en angsten van de baan.

Alles berust op de meest normale en natuurlijke hulpmiddelen. De meeste van onze kwalen zijn dan ook niet meer dan een verstoring van onze eigen natuur.

Al bij al geeft dit alles aanleiding tot soms spectaculaire verbeteringen voor de beoefenaar, zowel fysisch als psychisch.

Niet zelden treedt er reeds na een zeer korte tijdspanne een verandering op in de vitaliteit en in de levenslust en voelt de beoefenaar een toenemend zelfvertrouwen en een groeiende innerlijke rust en kracht. Vooral de mensen in de omgeving worden de veranderingen het snelst gewaar. Men noteert karakterwijzigingen ten gunste en een vertrouwenschenkende beheersing.

Als gejaagdheid, stress, onrust, zenuwachtigheid en angst verdwijnen en vervangen worden door rustig, ontspannen zelfvertrouwen, soepelheid en energie, dan verbetert de kwaliteit van het leven op overtuigende wijze.

Niet meer te tellen is het aantal mensen, dat, overheerst door angsten, zwaar onder de invloed van de kalmerende middelen, als zombies, met nietszeggende, lege ogen, naar onze lessen gebracht werden. De meesten van hen zagen er na enkele maanden reeds vitaal en zelfverzekerd uit. Op korte tijd konden ze elke vorm van kalmerende medicijnen achterwege laten en hadden ze terug levenslust.

Oude, door arthrose zwaar gehandicapte mensen, wonnen op tijd van minder dan een jaar een grote bewegingsvrijheid terug. Zoals de dame wier huisdokter haar verbood Yoga te doen omdat ze stijf stond van de arthrose. Zij kwam toch en moest al haar moed inzetten om te volharden. Ze oefende vijf maanden tussen twee stoelen om de eerste houding, de diamantzit, aan te kunnen nemen. Er was dus helemaal geen sprake van zo te blijven zitten en te ontspannen. Een goed jaar na aanvang gaf ze in het kabinet van haar dokter een demonstratie van haar kunnen.

Verschillende mensen, veroordeeld tot het dragen van een lumbostaat, konden deze op korte tijd aan de kapstok hangen. Zo bijvoorbeeld een vriend, yoga-docent, de heer Piet Meyvaert. Vooraan in de veertig kreeg hij te horen dat hij de rest van zijn leven zo'n steuncorset zou moeten dragen. De man leed constant pijn, of hij stond, zat of lag. Een niet-orthodoxe start met een yogapraktijk maakte van hem een vitale levensgenieter die nu, als een vlotte zeventiger dynamischer door het leven gaat dan dertig jaar geleden. Zijn lumbostaat heeft nooit gediend...

Sommigen, afhankelijk van de oorzaak van de cellulitis, vermagerden binnen de vijf maanden met wel veertien kilogram. Anderen daarentegen, die graatmager waren, wonnen binnen de paar maanden enkele erg gegeerde kilo's.

Van een sceptische man, die enkel de asana's pratikeerde, getuigde zijn vrouw na een half jaar, dat hij van een "briesende leeuw" veranderd was in een "lammetje". Op mijn vraag wie ze het liefst had, antwoordde ze dat ze nu een menselijke man had waarmee het prettig leven was, wat met de leeuw totaal onmogelijk was...

Ook voor sommige allergieën bleek Yoga een probaat middel en het aantal mensen dat hulp vond bij hyperventilatie (hét stress-verschijnsel bij uitstek) is zeer groot.

En dan zijn er de velen die een stevig houvast vonden in hun leven, een sterke basis, dankzij de ervaring en de geestelijke verdieping.

Zelfs de waarheidszoekers en de spiritueel hongerigen - en dat is het meest vanzelfsprekende - vinden in Yoga een "Snelweg naar de Eeuwigheid".

Het lijkt wel een sprookje, het lijkt op sterk overtrokken verhalen, maar het is de nuchtere realiteit.

En toch is Yoga geen wondermiddel.

En wat dan als Yoga je niet helpt? Kan Yoga je lichamelijke toestand niet verbeteren, het kan je toch de geestelijke kracht geven om op een totaal andere, beheerste, manier om te gaan met je problemen. Yoga heeft zelfs reeds veel leerlingen geholpen met de twee uitersten van het leven : bij bevallingen en bij het stervensproces.

We hebben het reeds gezegd: Yoga heeft te maken met alle facetten van het menselijke zijn.

Je hebt er dus alle reden voor om de cursus waaraan je begonnen bent af te maken. Kies kwaliteit voor je geld. Laat je niet ontmoedigen door oppervlakkige redenen. Geef ons de kans onze ervaring en inzichten over te dragen zodat je jezelf kan helpen.

Wees een echte Yogi (Yogini). Pratikeer uw Yoga met de instelling van een ontdekkingsreiziger:

  • Wees vervuld van een onblusbaar verlangen naar Waarheid, Liefde en Vrede.
  • Volg de drang, dimensies in je innerlijke ruimte te ontdekken en te exploreren.
  • Cultiveer het volhardingsvermogen om doorheen de "ups" en "downs" verder te gaan en je speurtocht tot een goed einde te brengen.

Het welslagen kan afhangen van vele factoren, van je rijpheid, maar vooral van jezelf. Wees baas in eigen geest.

De beloning is evenredig aan je inspanning. Recht evenredig. Maar het is een inspanning die je vrijmaakt.

En besef: je bent niet alleen...

In India zegt men: "Voor elke stap die jij doet komt God er je tien tegemoet!"

Terzake