Onze standpunten

Home » Yogalessen voor Iedereen » Onze standpunten

Enkel en alleen Yoga

De wereld is vol beweging. De wereld is vol miserie, vol onrecht, vol ongelijkheid. Overal is er een of andere "kleine oorlog" aan de gang. De mistoestanden stapelen zich op. De derde wereld, de kansarmen, de kindermishandeling, de bedreigde diersoorten, de foltering en mishandeling van politieke en andere gevangenen, de "gast"arbeiders, enz.

En er zijn de welstellenden, de machtigen, de ridders, de profiteurs...

Er valt dus veel te doen in deze wereld. Er worden ons onmetelijke kansen geboden om verdiensten te verwerven, te helpen, nood te lenigen.

Kortom, er zijn een massa "goede werken" en overal is er nood aan geld.

Alhoewel ieder goed werk alle steun verdient, toch houden wij ons alleen en uitsluitend bezig met Yoga. Dat is reeds een zware opgave genoeg. Met wij bedoelen we de Vereniging en haar activiteiten. Dat is ons werk.

Buiten de Vereniging heeft elk lid het recht zich met gelijk welk "goed werk" bezig te houden, zich er voor in te zetten.

Met de Vereniging nemen we geen enkel standpunt in, noch politiek, noch sociaal. Wij zijn manifest een Yogavereniging en niets anders. Dus: geen inmenging vàn en geen demonstraties, betogingen of publiciteit vóór iets anders.

Enkel en alleen Yoga.

Dus geen vragen om folders uit te delen, geen gebedel om geld, of voor wat dan ook! En eveneens geen discussies. Wij wensen niemand te overtuigen. Wij wensen ook niet overtuigd te worden. Wie de lessen volgt komt om te leren. Wie denkt dat hij het beter weet, voor ons is dat geen probleem - maar hij (zij) kan dan wel best in de eigen buurt een eigen school openen en zelf onderrichten.

Wij vragen ook geen geloof. Wie Yoga doet hoeft er niet aan te geloven. Hij moet het alleen doen. Wie blindelings gelooft is niet geschikt voor Yoga. Wees kritisch, maar niet a priori. Werk met een open geest en onderzoek en pratikeer en oordeel daarna. Dat is de werkwijze en de houding van Yoga...

Resultaten?