Onze didactiek

Home » Yogalessen voor Iedereen » Onze didactiek

De juiste benadering en de juiste instelling

Wij werken met cursussen van vijf maanden, omdat wij beseffen dat 10 lessen niet volstaan om een eerste verandering teweeg te brengen.

Ook willen wij ons praktijkonderricht niet scheiden van de zogenaamde theorie. Om Yoga op een volwaardige wijze te pratikeren en er resultaten mee te halen is het zeer belangrijk dat je het op de juiste manier beoefent.

Daarom ligt bij ons de klemtoon op de juiste benadering en de juiste instelling. Het is belangrijker een houding onvolmaakt uit te voeren, maar met de juiste innerlijke instelling, dan ze perfect uit te voeren met een verkeerde instelling. Het beste is natuurlijk: perfecte uitvoering met juiste instelling, en daar streven we dan ook naar.

Het is dus van het grootste belang dat men de praktijk op de juiste manier inkadert. Daarom is het noodzakelijk dat je weet:

  • Wat moet ik doen?
  • Waarom moet ik het doen?
  • Hoe moet ik het doen?

Vandaar onze zeer geleidelijke begeleiding met praktijk en theorie over een minimaal voldoende lange periode. De theorie is er nooit om je hoofd zwaar te maken en je hoofdpijn te bezorgen. Alle theorie is afgesteld op het integreren van Yoga, op de juiste wijze, in je dagdagelijks leven. Het is dus theorie die voert naar inzicht en niet naar vermeerdering van onnuttige, dorre bagage voor je verstand.

Het aanbrengen van de technieken (asana's, pranayama's, mudra's en bandha's) gebeurt heel geleidelijk. Elke les één of twee nieuwe houdingen, die degelijk voorgedaan en toegelicht worden. De praktijk wordt de volgende les nog kort herhaald.

De eerste drie lessen zijn de zwaarste. Wij moeten je van niets meenemen (dat is steeds ons vertrekpunt). Alle aandacht gaat hoofdzakelijk naar benadering en ademhaling. Daarna neemt het aandeel van de praktijk en oefenen onder leiding geleidelijk toe, zodat na een paar maanden een lesavond een sfeervolle avond wordt, die rust en vrede uitstraalt en waarin men zich fysisch en psychisch kan opladen.

Van jou wordt verwacht dat je regelmatig (best dagelijks op een vast tijdstip) thuis oefent. Daarvan hangt het succes af. Zoek een rustige kamer of een rustige hoek, brand er een kaarsje en desgevallend een reukstokje. Oefen nooit met mensen om je heen en leer je omgeving je absoluut niet te storen tijdens je oefenstonde, behalve als het brandt!

Na de vijf maanden van de initiatiecursus nemen wij je graag verder mee, weer voor vijf maanden, naar de vervolmakingscursus. Zo krijg je een intensieve opleiding over tien maanden. Daarmee moet je dan een stevige basis hebben die je toelaat, indien je dat wenst, op je eigen benen te staan en zelfstandig voort te doen.

Voel je je echter thuis in de vereniging, samen met de anderen en de leraars, en wil je ook nog verder gaan, dan kan dat. Daarvoor bieden we je een nonstop programma aan, onze wekelijkse satsanga- en sadhana-avonden. Zo volgen sommige leden reeds meer dan een halve eeuw. Yoga is immers onuitputtelijk !

En tot slot kan je nog een opleiding volgen voor yogaleraar of yogadocent. Deze vorming wordt verzorgd aan de Yoga-Academie "Shri Yogeshwarananda Yoga Mahavidyalaya". Deze vormingsschool is één van de erkende instituten voor opleiding van yogadocenten in België (erkend door de Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België en aldus door de Europese Yoga-Unie).

Van het standpunt van Yoga bezien is de erkenning door Paramahamsa Swami Yogeshwarananda zèlf het allerbelangrijkst en tevens een uitzonderlijke eer voor dit Instituut.

Deze opleiding duurt vijf jaar. De lessen gaan door op een aantal (min. 28) zaterdagen per jaar. In totaal minimum 560 uren les, gespreid over vijf jaren.

Het is een feit dat onze vereniging een zeer goede reputatie heeft opgebouwd, zowel in het binnenland als in het buitenland. Tot zelfs in het moederland India zelf! De wereld is klein. Jaren geleden nog werd dit aangetoond door een journalist van "De Morgen", die in zijn reisverslag over zijn bezoek aan India vertelde, dat hij in New Delhi een Zwitser ontmoette, die hem zei dat de beste yogaschool van Europa, gevestigd was in Mechelen, in de Otterstraat 7...

Zelfs als we dat met de nodige nederigheid en tevens de nodige korrel zout nemen (!), dan is het nog zo dat onze school een groeiend vertrouwen geniet van heel wat dokters en specialisten. We doen dan ook ons best om dat vertrouwen niet te beschamen.

Ons onderricht heeft niet de bedoeling therapeutisch te zijn. We zijn geen dokters en willen ook niet voor doktertje spelen. Als niettegenstaande dàt toch heel wat leerlingen baat vinden bij de praktijk, is dat mooi meegenomen.

Wij wensen echter Yoga op een verantwoorde wijze te onderrichten. Iedereen kan en mag Yoga beoefenen, maar niet iedereen kan en mag dezelfde lichaamstechnieken uitvoeren.

Daarom moeten we rekening houden met ieders specifieke fysieke toestand en moeten we de beperkingen die ons lichaam ons oplegt met wijsheid aanvaarden. We zijn allen op één of andere manier, in min of meerdere mate, gehandicapt. Bij de één wat stijfheid in de gewrichten, bij de ander problemen met de bloedsomloop of het hart of met de wervelkolom...

Daarom werken wij al meer dan vijftig jaar samen met een dokter. Deze doet een soort sportonderzoek, vooral rekening houdend met de praktijk die in de cursussen wordt opgebouwd. Hij kan je persoonlijk raad geven, zodat je weet wat kan en wat niet. Hij geeft ons een globaal beeld van de problemen waar we rekening moeten mee houden en indien nodig kunnen wij ook bij hem terecht voor specifiek medisch advies.

Onze standpunten