Privacy verklaring

Home » Privacy verklaring

Als Yoga Niketan Belgium vzw zijn wij er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring geeft inzicht in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen

Yoga Niketan Belgium Vzw
Otterstraat 7
2800 Mechelen
+32 486 53 95 59‬

Welke gegevens verwerken we

  • Algemene identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
  • Extra gegevens: geboortedatum, beroep, waarom wil je Yoga doen? (Basiscursussen), ervaring met en motivatie omtrent Yoga-lesgeven (Yoga-Academie).

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen werden, met name het beheer van onze leden.

Bewaartermijn

Yoga Niketan Belgium vzw bewaart persoonsgegevens gedurende de periode dat men actief lid is van de vereniging. Voorbij die termijn worden gegevens niet meer gebruikt en worden deze louter bewaard als overzicht en historiek van oud-leden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Wij informeren u graag over alle gegevens die wij over u bewaren.
Yoga Niketan doet er alles aan om optimaal te voldoen aan alle GDPR vereisten die van toepassing zijn.

Wijziging privacy verklaring

Yoga Niketan Belgium vzw kan haar privacy verklaring wijzigen.
De privacy verklaring kan steeds teruggevonden worden op onze website.