Inschrijving

Home » Opleiding tot Yogaleraar » Inschrijving

Voorwaarden voor Inschrijving

Minimum aan voorafgaande vorming is vereist (3 jaar, bij een erkend yogadocent). Desgevallend certificaat voorleggen van voorbije opleidingen. Zo nodig kan een toelatingsexamen worden afgenomen.

De geestelijke instelling van de leerlingen is van zeer groot belang en is een van de voornaamste criteria voor de evaluatie.

Voorafgaand: Liefst telefonisch contact (0486 539 559) met de directeur Atma Muni (Lucien Mertens) en daarna een afspraak voor een persoonlijk lang gesprek ten huize van Atma Muni (Otterstraat 7  2800  Mechelen).

Duur opleiding

 • Een vorming over vijf jaar of een totaal van minimum 560 uur les.
 • Men kan ieder jaar starten met de Yoga-Academie. De cursussen worden gelijktijdig gegeven aan de vijf leerjaren. Wie bijvoorbeeld start met het programma van het derde jaar, doet achtereenvolgens het derde, het vierde, het vijfde, het eerste en het tweede jaar.
 • Het schooljaar houdt zoveel mogelijk rekening met de schoolvakanties.
 • Alle lessen mogen opgenomen worden voor persoonlijk gebruik.

Wanneer?

 • zaterdagmorgen van 09:00 uur tot 13:00 uur
 • minimum 28 zaterdagen of 112 uur

Waar?

 • Shri Yogeshwarananda Ashrama (Steenweg op Blaasveld 42 2801 Heffen)
 • Vraag inlichtingen.

Prijs?

 • De prijs bedraagt € 150,00 per jaar.
 • De kosten voor de leerboeken en cursussen moeten apart betaald worden.
 • Het is ook mogelijk één of meerdere modules te volgen als bijscholing (voor leerlingen van onze Yoga-Academie of van een andere). De prijs hiervoor bedraagt eveneens 150,00 euro, ongeacht het aantal modules.

Evaluatie

 • van de persoonlijkheid en de talenten: doorheen alle activiteiten en contacten
 • proeflessen en lezingen
 • jaarlijkse examens begin september - de leerlingen worden geholpen bij de voorbereiding ervan
 • een proefschrift

Diploma

 • De opleiding met succes volgen geeft recht op een diploma van de Yoga-Academie.
 • Voldoet men aan de voorwaarde: 4 jaar effectief lid zijn, dan geeft het met succes volgen tevens recht op een gehomologeerd diploma van de Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België.
 • Het diploma is tevens erkend door de Europese Yoga-Unie (EUY)